Efficacia di Apiguard® in resenza di fonti nettarifere e di covata